Behandling af personoplysninger

 

Persondatapolitik for FDIH Dankortsag

 

 

1. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

 

1.1 Foreningen for Dankortsag er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.

1.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

 

FDIH Dankortsag

CVR. 35747648

c/o Dansk Erhverv Slotsholmsgade 1

1217 København K

E-mail: [email protected]

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

 

2.1 Når du på vegne af en virksomhed, der er medlem af Foreningen for Dankortsag, bliver tilknyttet foreningen som kontaktperson, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, virksomhedens navn og adresse, din e-mailadresse, og telefonnummer.

Formålet er, at vi kan sende dig beskeder og kommunikere med dig vedr. forhold af betydning for Foreningen for Dankortsag og gruppesøgsmålet, herunder for at kunne indkalde dig/medlemsvirksomheden til generalforsamling i foreningen.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, for at varetage vores interesse i at have en kontaktperson, som vi kan kommunikere med vedrørende foreningen og gruppesøgsmålet.

 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

3.1 Oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer mv. jf. pkt. 2.1, overlades til Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), som er sekretariat for foreningen. FDIH er databehandler og under foreningens instruks og behandler data, som foreningen er dataansvarlig for. Databehandleren må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med foreningen, og er underlagt fortrolighed om disse. Oplysninger kan også overlades til advokatfirmaet Nyborg & Rørdam, som optræder som advokat for foreningen og fører gruppesøgsmålet på foreningens vegne.

 

4. DINE RETTIGHEDER

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

4.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

4.2 Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

4.3 Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4.4 Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

4.5 Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

4.6 Retten til at klage

4.6.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

5. SLETNING AF PERSONDATA

 

5.1 Oplysninger om dig, jf. pkt. 2.1. slettes, når Gruppesøgsmålet har fundet sin endelige afgørelse, medmindre vi har et andet grundlag for behandlingen.

 

6. SIKKERHED

 

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

 

7.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette.

 

8. VERSIONER

 

8.1 Dette er version 2 af FDIH Dankortsags persondatapolitik, dateret den 8. marts 2021.