Dankortsag

FDIH Dankortsag er en forening, der har til formål bl.a. at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med tilbagesøgning af gebyrer for indløsning af dankort i perioden 1. januar 2008 til 15. juli 2013. Foreningen har som grupperepræsentant anlagt et gruppesøgsmål mod Nets for at få det for meget betalte tilbage.

Sagen udspringer af, at Konkurrence og forbrugerstyrelsen i 2012 og 20013 påbød Nets, at nedsætte sine gebyrer, så der ikke længere anvendtes urimelige priser og avancer i strid med betalingstjenestelovens § 79. Der verserer en retssag mellem Nets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om dette. Læs Østre Landsrets afgørelse i sagen.

Gruppesøgsmålet afventer den endelige afgørelse i sagen, som Nets har anlagt mod Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, og som nu verserer for højesteret.

 

 

Sagens historik

Her kan du se, hvad der er sket i sagen fra 2010 til i dag.